Nastavení opěrek k různě vysokým stolům

Nastavení zádových opěrek je velmi důležité pro správné podepření páteře.
S prodlužujícím se trupem dítěte se mění i výška beder - místo prohnutí páteře směrem dopředu, které musí být při sezení podepřeno.
U dětí do dvou let dbáme na to, aby otvor pod opěrkami nebyl tak velký, aby pod nimi dítě nepropadlo nebo neuvízlo. To umožní i zvýšená opěrka židle Baby, která se nastaví obloukem směrem dolů.
U starších dětí je ale naopak důležité, aby opěrky zad začínaly až nad zadečkem, nad koncem pánevní kosti. Když totiž pánev narazí na opěrku, záda se zakulatí, ale když se zadeček pod opěrky vejde, sedí hezky rovně.
Toho dosáhneme polohováním jenom jedné opěrky do různých výšek. U židle Baby můžeme také zvýšenou opěrku otočit obloukem buď nahoru nebo dolu.

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek